Taliban har fått sin Hvite Rose.

Mange har sett filmen om Tysklands Hvite Rose, studentene fra München, som risikerte livet for å argumentere for frihet og mot Nazi-diktaturet. Ikke voldelig, og med datidens skrift: Løpesedler. Ungdommene, personifisert ved Sophie Scholl, ble arrestert av Nazistene og henrettet i 1943.

Nå har Taliban, som Hitler, blitt kledd nakne av en jente i Pakistan. Malala Yousufzai,14 år, som i Talibans øyne har gjort den ugjerning å blogge om livet som barn og jente under Taliban-regimet i Swat-dalen.

Parallellen mellom Sophie og Malala er for meg åpenbar. Det er noen tiår i mellom, Sophie var student, Malala knapt i puberteten da hun begynte å blogge. Men begge risikerte livet, Sophie med åpne øyne, Malala kanskje mer uventet.

Når Malala nå ligger livstruende såret, kan vi bare be for henne. Enten vi tror på den ene eller andre Gud, eller Gudetroen er fjern. Og vi kan håpe – at verden ikke bare protesterer mot ugjerningen, men lærer av den. Og at Talibans ideer blir rykke opp med roten som nazistenes ideer led nederlag. Totalitære regimer blottstilles i møte med barn og unge med idealer.
Malala- for meg er du Pakistans Hvite Rose.

Reklamer

Ungarn i Europa (del 2) – eller: EU som verktøy for å gjenopprette demokratisk underskudd

Jeg postet innlegg i går om Ungarn i Europa. Det gikk ikke mer enn en dag før EU-kommisjonen synliggjorde at EU er et viktig redskap for å påse at demokrati i europeiske land fungerer.

EU-kommisjonen kom i dag med melding om at den vurderer at både lovgivning om sentralbank, overvåkning av datasikkerhet og pensjonsalder for dommere strider mot EU-lovgivning. Det betyr at det nå settes i gang en formell prosess i forhold til flere viktige punkter i det nye lovverket som kritiseres for å bringe Ungarn i autoritær retning.

Kommisjonens president sier i pressemeldingen «Hungary, like all Member States, is obliged by the EU Treaties to guarantee the independence of its National Central Bank and its Data Protection Authority and the non discrimination of its judges. The Commission is determined to take any legal steps necessary to ensure that the compatibility with European Union legislation is maintained.»

I en pressekommentar er han enda tydeligere: «Hungary is a key member of the European family. We do not want a shadow of a doubt on respect for democratic principles and values to remain over the country any longer. The quicker this is resolved the better.”

Det er et interessant paradoks at kommisjonens beslutning kommer samme dag som Fredrik Sejerstedt har lagt frem rapport med evaluering av Norges tilknytning til EU. Norge er 75 pst. EU medlem, men mangler demokratisk innflytelse. Norske EU-motstandere kritiserer også ofte EU for et demokratisk underskudd. I dag kan det også sies at EU er et viktig verktøy overfor medlemsland som har demokratiske underskudd.

Ungarn i Europa

Jeg var i Politisk Kvarter på NRK i dag for å debattere utviklingen i Ungarn. Høyre er kritisk til flere tiltak som regjeringspartiet Fidesz har gjennomført eller ønsker å gjennomføre i landet. For Høyre er det viktig at et parti som tilhører det største politiske fellesskapet i Europa, også på hjemmebane tar om bord virkemidler for styring av samfunnet som respekterer frihet for medier, domstol og sentralbank. European Peoples Party (EPP) er et partisamarbeid mellom konservative og kristelig-demokratiske partier som legger vekt på europeisk integrasjon, på respekt for mindretallsrettigheter og på ryddig økonomisk styring.

Bård Vegar Solhjell, som jeg møtte i NRK, mener at jeg bortforklarer når jeg var kritisk til hans rolle i dagens debatt. Jeg skjønner at Solhjell kanskje mener at det å trekke inn Castro og Deng i en debatt som omhandler Ungarn og Orban med hans briller betyr å hvitmale Orban, men det sier mest om SV sitt ståsted. For å være helt ærlig – det kan være betimelig å ha debatter her hjemme om utviklingen i Europa og enkeltland. Men å ha SV som dommer i en slik debatt, eller å redusere det til en debatt der ambisjonen er å score poenger i den hjemlige politiske andedam blir for dumt.

For Høyre er det viktig å spille på lag med de andre partiene i EPP-samarbeidet i forhold til reaksjoner. EPP har i en pressemelding vist til EU-kommisjonens undersøkelser, og sier at EPP vil støtte kommisjonens konklusjoner. Høyre står bak dette standpunktet. Kommisjonens funn vil være klare i nær fremtid.

Det ville være helt galt å skyve Fidesz ut av EPP nå. EPP har 16 regjeringssjefer i sin midte, og store deler av EU-kommisjonen tilhører EPPs medlemspartier, med Barroso i spissen. EPP er en dominerende kraft i det europeiske samarbeidet, kort og godt. Ungarn og det Orbans parti har et sterkt ønske om å være en del av det gode selskap i Europa. Det må benyttes til å stille krav på en riktig måte. Men den prosessen pågår, gjennom EU-kommisjonens krav til landet, og gjennom dialog innenfor partisamarbeidet.

Ungarn har flere utfordringer. Den nåværende Fidesz-regjeringen arvet en økonomi som var hardt rammet av Finanskrisen  Allerede da Orban ble statsminister hadde landet en arbeidsledighet på 11 prosent og en negativ økonomisk vekst. Den ungarske regjeringen har ikke maktet å løse disse problemene, men har altså ikke skapt dem. Krisen i økonomien har imidlertid betydning for debatten på to måter: Det gjør temperaturen høyere i Ungarn, fyrer opp under demonstrasjoner fra alle sider i politikken. På den andre siden gir det EU-kommisjonen en inngang til å stille krav til landet for at det skal få økonomisk bistand.

I Dagsrevyen i går kunne vi se at det ekstremnasjonalistiske partiet Jobbik er på fremmarsj, med hetsing av Rom-minoriteten i landet som noe av det mest sentrale. Men Jobbik vender gjerne skytset mot EU. Dersom Fidesz og Ungarn blir ”ydmyket” i form av at krav blir oppfattet som urimelige, vil dette nøre opp under nasjonalismen. Det er ingen tjent med.

Den siste utfordringen, som er den Fidesz har størst kontroll over, og dermed kan kritiseres for, er håndtering av endringer i grunnlov og annen lovgivning. Grunnlovsendringene trådte i kraft ved årsskiftet. Flere av disse endringene gir bekymring for den demokratiske utviklingen.

Ungarsk politikk og samfunnsliv har vært svært polarisert lenge, i et omfang som er fremmed i Norge. Det som skjer er ikke en endring fra et perfekt demokrati til et autoritært land. På mange områder har Ungarn unnlatt å ta et nødvendig oppgjør med sider av kommunistregimet, og tilhørende endringer i de demokratiske institusjonene. Regjeringen og dens tilhengere forsvarer nettopp flere av endringene med at konstitusjonen ikke var endret siden jernteppets fall, og at det er nødvendig med lovendring for å rette opp skjevheter i samfunnet. Behov for bedre balanse i mediene, for å pensjonere dommere som har sittet siden kommuniststyret for å nevne et par eksempler.

På begge disse områdene velger Fidesz galt spor. Mediene blir ikke mer balanserte eller objektive ved at uavhengigheten fjernes gjennom et overvåkningsorgan. Domstolene bør ikke være under styring av regjeringen.

EU setter også uavhengighet for sentralbanken som et absolutt krav. SV er litt stillere i dørene om dette, partiet ønsker selv sterk politisk kontroll over pengepolitikken.
Plassen tillater ikke en full gjennomgang av det som skjer i Ungarn. Jeg sitter heller ikke tett nok på. Men flere presseorganer har opplysende artikler om dette de siste dagene.

Min spådom er at den ungarske regjeringen vil ta hensyn til påpekningene fra EU. I motsatt fall får videre handling vurderes. EPP har tidligere vist at gruppen reagerer tydelig. Det østerrikske medlemspartiet ÖVP ble midlertidig suspendert da det i sin tid innledet samarbeid med Jörg Haiders parti FPÖ.

PS:
Jeg tillot meg for øvrig i Politisk Kvarter å trekke sammenligning mellom Trond Giske og Viktor Orban. Når vi er kritiske til Trond Giskes mangel på respekt for ryddige politiske prosesser (tiljublet av SV) og styring av samfunnsinstitusjoner, betyr sammenligningen at vi også er sterkt kritiske til et søsterparti som bruker flertallsmakt på en gal måte. (Mange er sikkert spørrende til at jeg drar paralleller mellom Lorry-gate og Ungarn. Ja, det er forskjell på å ta en spiseskje for mye av Møllers tran, og å ta en hel flaske, men parallellen er den maktbevisste, karismatiske politikeren som mener at målet helliger midlet.)

100 timer igjen – stem Høyre på mandag

Skolevalget mandag ble den suksessen for Unge Høyre som det lå an til da jeg skrev mitt forrige blogginnlegg. 24,3 er formidabelt.

Vi får stadig nye signaler om at valgkampen vil gi frukter langt utover 12. september, med mange nye Høyre- og Unge Høyre entusiaster som engasjerer seg. Fra Møre og Romsdal kom følgende melding i dag:

» I går startet vi Rauma Unge Høyre. Det var over 30 stykker på oppstartsmøte, og så mange som ville være med i styret at de måtte ha kampvotering!! Er det ikke herlig?»

Er dette noe å snakke om? Tja..dersom vi går tilbake noen måneder og fordeler medlemstallet til UH ut på de stemmene Høyre får ved valg, skulle Rauma Unge Høyre ha et par medlemmer. Nå kom altså 30 på møtet. Det ER formidabelt.

På forsiden av Dagens Næringsliv i dag kan du lese at Fagforbundet bruker 16 millioner kroner på valgkampen, stort sett med skremsler om Høyre og Frp. Høyre har ordførermakt i kommuner med 43 prosent av befolkningen. Gjentatte undersøkelser i de siste ukene har vist at disse kommunene jevnt over leverer bedre tjenester enn snittet og til en lavere kostnad. Skremslene er ikke troverdig.

Som VG nett/ NTB gjengir: nå må vi stå på de neste 100 timene. Stem Høyre – fordi du fortjener det!

Gratulerer Unge Høyre

I kveld offentliggjøres resultatene fra skolevalgene. For fem uker siden var det tvil om hvordan valgkampen ville forløpe, om det ville være mulig å gjennomføre den meningsfylt ikke minst blant ungdom. Slik det nå ser ut avtegner det seg et bilde som er svært oppmuntrende for lokaldemokrati og engasjement de nærmeste årene.

AUF får trolig en velfortjent oppmuntring i kveld, og ser ut til å levere Arbeiderpartiet som største parti i skolevalget. Men for Unge Høyre kommer suksessen drøye seks uker etter terroren mer uventet, men den er desto mer gledelig.

Jeg ble for noen dager siden gjort oppmerksom på at det beste skolevalgsresultatet for Høyre hittil kom i min periode som generalsekretær i Unge Høyre: 20,9 prosent i 1989. Ved et par høve tidligere på 80-tallet lå Høyre like høyt, men da var det bare et begrenset antall skoler som deltok.

Nå slår (Unge) Høyre etter alle solemerker denne rekorden ved årets valg. Prognoser både i NRK og TV2 tyder på resultat på 20-tallet. Som generalsekretær i partiet er jeg selvfølgelig takknemlig for det. Det gir en stemning som smitter over på det ordinære valget mandag. Men det er også viktig fordi det gir en formidabel ressursbank å ta med seg i årene som kommer.

Trekkes linjene tilbake til slutten av 80-tallet er det mange av de aktive i Unge Høyre den gangen som nå har viktige posisjoner for Høyre.

Det viktigste depotet for Unge Høyre er den enorme mottagelsen skoleelevene har gitt landet rundt. I skrivende stund er det registrert omlag 1750 nye medlemmer i Unge Høyre siden 22/7.  Det innebærer at medlemstallet i Unge Høyre trolig blir doblet før valget er omme. Masse engasjert ungdom skal tas i mot, tilbys stimulerende debatter og spennende oppgaver i ungdomsorganisasjonen og forhåpentligvis gradvis i Høyre. Velkommen, vi gleder oss til fortsettelsen!

Tilbakegang til å leve med. 19 dager igjen.

Vårt Land har meningsmåling med spørsmål om stortingsvalg i dag. Ikke det mest relevante 19 dager før lokalvalget. Men sånn er det. På nettmediene har målingen blitt gjengitt med krigsoverskrifter på NTB i mange nettaviser: «Voldsom framgang for Arbeiderpartiet..mens Høyre taper stort».

Det er den typen store tap som er til å leve med. I følge Poll Of Polls er dette den sjette meningsmålingen om stortingsvalg som er tatt opp i august. OG NorStats23,3, i dag er den beste målingen for Høyre.

Og hva med Arbeiderpartiet? Dagens tall på 35,4 pst markerer et farvel med oppslutninger over 40 pst. som partiet har sett på en rekke av stortingsmålinger. Og det er en bunnotering i august, 2,5 pst.poeng under den nest dårligste stortingmålingen. Så mye for voldsom framgang og store tap. Høyres trend synes å være stabil og oppadgående, Arbeiderpartiet er på svakt nedadgående. Det kan skifte i morgen, men jeg mister ikke nattesøvnen ennå.

Det er gledelig fra Høyres kontorer å notere at Høyres velgere er svært lojale, at de i stor grad slutter opp om våre lokale program og kandidater, ikke minst i de kommunene vi styrer i dag. Høyre la allerede før sommeren opp til en valgkamp der vi (forsatt) skal snakke mest om egen politikk, (fortsatt) ikke krangle med de andre partiene, (som i 2007) fokusere på at dette er et lokalvalg der lokale kandidater skal velges, og ha rekordsatsing på husbesøk og direkte velgerkontakt.Denne strategien er mer riktig enn noensinne, og det er en motivert skare med kandidater og valgkampmedarbeidere som er i aksjon døgnet rundt. Den reviderte planen er å følge planen, og det gir trygghet.

Tilbakemeldingene fra alle som møter velgerne nå er enormt positiv, og det vises igjen i tall. Høyre har flere betalende medlemmer enn på 10 år, etter at kurven har vært jevnt nedadgående i et par tiår. Pr. idag har Unge Høyre fått omlag 600 nye medlemmer siden 22/7, Høyre nær 1900 samlet. På en enkeltskole i går vervet Unge Høyre 70 nye medlemmer. Et enormt tall. Vi registrerer at det daglig kommer barometre fra kommuner som kan skaffe borgerlige flertall etter mange år med rødgrønt.

Bare i dag kommer det melding om at den røde bastionen Narvik kan få borgerlig flertall. På Geilo (Hol kommune) ligger det likedan an til skifte fra Arbeiderparti-ordfører til borgerlig kandidat. Høyre er største parti med nær 24 pst.

Og de landsomfattende målingene med kommunevalgsspørsmål viser at velgerne skiller mellom stortingsvalg og lokalvalg. Det er i seg selv positivt – og riktig.

Det er lett å bli fartsblind. Høyre hadde enorme tilbakemeldinger fra velgerne før ferien. Nå er den M+ på målingene. Det kan gå opp, det kan stabilisere seg, det kan gå ned. Kommer Høyres oppslutning over 20 pst. har vi nådd målet i de planene vi la i vinter. Får vi 23 pst. blir det Høyres beste valg på 25 år.

Det vil gi oss et enda sterkere mandat til å realisere Høyrepolitikk i kommunene, Kvalitet i omsorgen, Kunnskap i skolen.

PS. Høyre feirer 127 år idag. Gi en bursdagsgave på http://www.hoyre.no/www/bli_med/gi_bidrag/

Konkurranse om å være den beste kommunen – 20 dager igjen.

I går kveld var partilederdebattene i gang igjen. I år vil ikke partilederne bli det dominerende elementet i valgkampen. Men Erna og de andre er i aller høyeste grad et krydder som er med på å stimulere appetitten på det det egentlig dreier seg om: De lokale sakene og de lokale kandidatene. Jeg så at ulike tweets #partilederdebatten #valg2011 mente at dette ble en kjedelig debatt. Men den dreide seg om viktige saker for kommunene og innbyggerne som bor der. Og den hadde mindre av polemiske utfall mot konkurrentene uten relevans for egen politikk enn det vi har sett ved tidligere høve.

Mindre dominans av rikspolitikerne har gitt lokale kandidater og direkte velgerkontakt mer plass. Men det har også gitt åpning for flere målinger av hvilke resultater kommunen har på ulike områder. Og for konkurranser kommunene imellom. Jeg liker at Høyres topper er blant de friskeste i å utfordre (også Høyre) kollegaer i andre kommuner. Stian Berger Røsland valgte den humoristiske varianten i går. «Oslo er rett og slett den byen i Norge med høyest IQ per kvadratmeter.» La gå at den var en variant av gammel-ordfører i Trondheim Marvin Wiseths utsagn om egen by. Dette var ikke et utsagn for faktasjekk.no.

Derimot har vi de siste årene sett en dreining fra diskusjon kun om hva skolen får inn av ressurser til hva den leverer av resultater – i form av kunnskap og dannelse – for elevene. Nå er det mulig for Høyre å starte en fornuftig debatt om «Kunnskap i skolen» også i den enkelte kommunen. Fordi det er målbart om det oppnås noe. Flere av Høyres kandidater har ambisjoner om at hjemkommunen skal få landets beste skole. Drammen viste frem noen av sine resultater for Erna sist fredag – og har grunn til å være stolte av utviklingen. Yngve Brox lanserte under valgkampåpningen i Trondheim forslag om å hente inn superstudenter til undervisning i skoler som presterer dårlig. En variant av at læreryrket må få økt prestisje. Torger Ødegaard har lykkes i å få venstresiden, anført av Magnus Marsdal til å erkjenne at Oslo-skolen leverer gode resultater. Marsdal oppnådde ved boklansering i går å forsterke fokuset på dette ved å si at det må ligge noe muffens bak – mørketall og for mye resultatfokus. Monica Mæland i Bergen har fått testet sitt utsagn om at «Skoleresultatene for våre grunnskoleelever er de beste blant skolene i storbyene i Norge.» Faktasjekken ga henne delvis rett, men viste til at noen målemetoder gir H-kommunene Oslo og Stavanger like gode resultater. Før Høyre, Kristin Clemet og Samarbeidsregjeringen Bondevik II lanserte kunnskapsløftet dreide mye seg om inneklima og klassestørrelser. Nå konkurreres det om å gi barna våre det beste utgangspunkt for videre utdanning og jobb.

Høyre lanserte sju punkter for  «Kvalitet i omsorgen» i VG i går. Jo Benkow minnet leserne om innhold i ordet omsorg. Om du bor hjemme, om du er pleietrengende, om du har institusjonsplass eller ikke: Som individ har du behov for mer enn hjelp fra systemet. Du har behov for å bli sett, ha kontakt, ha samvær med pårørende. Kvalitet i omsorgen er derfor ikke lett å måle. Men også her finner vi indikatorer, smått om senn.

Aviser gjennomgår vurderinger av hvilke kommuner som scorer på ulike områder. VG gjorde et poeng av at 13 Høyre-ledete kommuner har innført eiendomsskatt i denne valgperioden. Blant de 13 er imidlertid et par kommuner der H stemte imot, to-trekommuner som kun har skatten mot verker og bruk (vindmøller), et par feil i statistikken og tre Hordalands-kommuner som var tvunget av regjering og Fylkesmann til å innføre eiendomsskatten. Det som gjenstår viser at Høyres kandidater arbeider for å finne rom for å redusere belastningen på den enkelte innbygger. I snitt er det også kraftig målbart at eiendomsskatten er lavere i H-kommuner enn i rød-grønne kommuner.

Likedan på gebyrer. Nettavisen viste i forrige uke at Høyres kommuner kommer best ut, i dag ble Sola presentert som vinneren.

Slik kan vi fortsette til andre områder. Jeg er trygg på at velgere som mener debattene på TV blir for mye rikspolitikk og for lite håndfast om forskjellene på partiene kan søke til resultatene. Høyres kandidater vil skape ja-kommuner, fremtidskommuner, kommuner som er til for innbyggerne, kommuner å være Glad i..

Innbyggerne fortjener enda mer Høyre-politikk i kommunene.

%d bloggere like this: