En valgkamp om myter (skremsler del 7)

I 2011 planla Arbeiderpartiet en valgkamp med skremsler om Høyres politikk. Planene ble justert etter 22. juli, men har kommet frem igjen. Det merkers tydelig når Arbeiderpartiet i Stortinget er mer opptatt av å snakke om Høyres løsninger enn om det programmet partiet selv har lagt frem. Valgkampen vil dreie seg om Høyres løsninger, som jeg skrev i går.

560186_10151245265241216_1603623114_nSymptomatisk nok har Raymond Johansen i et innlegg i Aftenposten i dag (bare papirutgave) flere referanser til Høyres programforslag, men intet om det hans eget parti la frem for noen uker siden.Bare synd at omtalen av Høyres politikk er nettopp .. skremsler.

Høyre har på en rekke landsmøter hatt grundige og åpenhjertige debatter om dilemmaet knyttet til abort etter 12. uke og faren for at vi utvikler et sorteringssamfunn der funksjonshemninger blir valgt bort hos et foster. Derfor har et bredt landsmøteflertall i Høyre, gjennom tre programbehandlinger valgt å programfeste at kunnskap tilegnet etter 12. uke om fosterets arvelige egenskaper ikke i seg selv skal gi rett til abort. Programkomiteen i Høyre presiserer standpunktet i det forslaget som er lagt frem denne uken: dette er ikke et spørsmål som rokker ved kvinnens rett til selvbestemt abort de første tolv ukene. Og kvinner skal ikke måtte bære frem et foster med en tilstand som ikke er forenlige med liv.

Det er ikke min jobb å vurdere om dette forslaget får tilslutning på årets landsmøte. Der er mange i partiet som mener at dagens lovgivning skal beholdes. Men Raymond Johansens lettvinte omtale av et vanskelig spørsmål er like fullt skremsler: Han hevder at dette er noe Høyre kommer med nå, altså at det er et nytt standpunkt, og han mener at det er et anslag mot kvinnekampen. at Høyre vil innskrenke abortloven som et gufs fra fortiden.

Raymond Johansen skriver videre i dagens innlegg at Høyre vil sørge for at «færre har råd til å sende barna sine» til barnehagene, ved å fjerne maksprisen. Skremsel igjen. Maksprisen omtales ikke i programforslaget, derimot vil Høyre inntektsgradere foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Det er altså det motsatte av Aps påstand som er realiteten: Flere vil ha råd til å benytte barnehage.

Neste er en ny gjentakelse av påstanden om at Høyre vil kutte sykelønn, fordi vi ikke har skrevet om det i programmet. «Altså vet vi ikke om de ønsker å innskrenke arbeidstageres frihet og mulighet til å være syke», skriver Raymond J. Men han har da fått svar på det spørsmålet flere ganger i den offentlige debatt.

Arbeiderpartiets partisekretær møtte i går programforslaget vårt med en kommentar om «storstilt privatisering» (Dagbladet papirutgave 12.3.) Høyres satsing på å kutte de rødgrønnes helsekøer ved å innføre fritt behandlingsvalg er i Aps øyne en «massiv pengeoverføring til det private». Men verre er det at det også her skremmes med påstander langt utenfor realitet: «Samtidig vil de i budsjettet for 2013 kutte 1,2 milliarder innen helse.» Det er ren desinformasjon. Faktum er at Høyre i sitt alternative budsjett foreslo økte bevilgninger på området helser, og blant annet hadde forslag til økt kjøp av helsetjenester fra private og friske midler til sykehusene på 500 mill. kr.

Høyre vil ha et samfunn med mangfold og med muligheter for alle. Da trengs det bedre ideer og nye løsninger. Vi tar når som helst debatten med et Arbeiderparti som sier at friheten må omfatte alle, ikke bare de med penger og eiendom. Det er vår helsepolitikk som gir alle mulighet til å komme ut av helsekøen ved å innføre fritt behandlingsvalg på det offentliges regning. Arbeiderpartiet reserverer den retten for dem ..med penger og eiendom..som kan kjøpe seg ut av køen.

Skremsler del 7? Kunne antagelig ha vist til et høyere nr, men du kan lese om de navngitte i tidligere blogger. De fleste er fortsatt relevante. Arbeiderpartiet driver gjenbruk av skremmebildene sine.

Reklamer

Åpenhet om bidrag til politiske partier – hva er problemet?

I dag ble det kringkastet som toppsak av NRK at Stein Erik Hagen vil gi bidrag til de politiske partiene for å rette opp det forspranget Ap og venstresiden får i valgkampen gjennom støtten fra LO.

Høyre sier takk til Hagen. Men det er utrolig hvor mange ganger en trivialitet kan gjøres til overskrift i media. Og det viser at det er mange mil – på flere måter – mellom norsk innenriksdebatt og det som har preget media i helgen: terroren i Algerie.

Jeg stiller til debatt når jeg blir spurt om dette, både for å understreke at dette verken er skummelt eller hemmelig. Og dessuten har flere godt av å høre hovedpoenget: Høyre går til valgkamp med meningsmålinger der vi har omlag 30 pst av velgerne i ryggen. Men vi har inntekter som et 17 pst parti.

I Politisk Kvarter ble jeg møtt av Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet, som hadde en variant av partiets skremsler om Høyres politikk: Høyre er mot åpenhet om bidrag. (Snodig all den tid dagens debatt kom på bakgrunn av full åpenhet fra både giver og mottaker.) Høyre har stemt i mot forslag om åpenhet om bidrag i Stortinget. (Nei, men Høyre stemte for vårt eget forslag som faktisk ville bidra til åpenhet hele tiden, ikke bare i valgår. Høyre har også i lang tid publisert fortløpende de bidragene vi får.) Høyre vil gi Hagen skattefradrag for bidraget sitt. (Nei, men vi tar til orde for at du skal kunne få et begrenset fradrag for medlemskontingent og smågaver til partier såvel som til andre organisasjoner.)

Høyres politikk blir ikke påvirket av bidragene. Men vi er glad for at mange i næringslivet, såvel som velgere fleste, setter pris på våre løsninger for å Skape trygge arbeidsplasser, og derfor ønsker regjeringsskifte.

Bidragene er faktisk beskjedne. Høyre har langt større inntekter fra medlemskontingent, og fra småbidrag enkeltvis eller fra faste givere. Men vi tar gjerne i mot fra flere. For dette valget skal vi vinne. Åtte år med de rødgrønne er nok. Norge trenger Nye ideer og bedre løsninger.

Lavere skole, bedre skatt

Arbeiderpartiets strategi mot Høyre spriker i flere retninger nå.

  • Sterkest markeres skremsler om hva som kan skje dersom..ikke minst med H-Frp.
  • I disse dager er «stille-i-båten»-kritikken spesielt toneangivende. Det tar jeg med ro. Kommer mest som følge av frustasjon over at vi seiler stødig, og ikke seiler på skjær.
  • Så er omfavnelseslinjen i viktige saker også tydelig. Jonas Gahr Støres første 100 dager som helseminister har dels vært et forsøk på hvitvasking av helseforetakenes rykte. Dels har det vært å lansere gode H-forslag som forgjengerne hans har sagt nei til. På skole har Ap i dag Bratteli-seminar som understreker at det er en lang vei fra Hernes’ skoletanker på 90-tallet til omfavnelse av Høyres kunnskapsfokus i dag.

Heller ikke på skoleområdet er det grunn til å la seg rive med. Ap har hver valgkamp siden 2005 sagt at de vil ta skole-kommando i den rød-grønne regjeringen. Men lite har skjedd.

Trond Giske prøver å kombinere skremsler og omfavnelse på skoleområdet i dag. Man kan ikke spare seg til bedre skole. Høyre må velge: Enten satsing på bedre skole, eller skattekutt.

Tja. Giske er velkommen til å lese Høyres alternative statsbudsjett. Høyres satsing på etter- og videreutdanning av lærere, der regjeringen bare snakker om det. Parallellt med forslag om balanserte skattereduksjoner.

Eller sjekke ut hvilke kommuner som har den beste skolen, og hvilket parti som har ordføreren?

Men enda mer går tanken tilbake til 2001. Høyre vant valget på bedre skole, lavere skatt. Vi sa det så mange ganger, at tungen et par ganger slo krøll på seg slik at det kom ut som lavere skole og bedre skatt.

H og samarbeidsregjeringen leverte både med lavere skatt og bedre skoleløsninger i løpet av fire år. Og Arbeiderpartiet adopterte både skattenivået og Kunnskapsløftet da Stoltenberg 2 overtok. Mindre entusiastisk – og mindre evnerikt, slik at det til tider har minnet om trykkleifen – lavere skole og bedre skatt.Men like fullt.

Dersom H må velge mellom bedre skole eller skattekutt, antar jeg at Aps svar er mye høyere skatt for en mye bedre skole?

Skape trygge arbeidsplasser – eller vinne valg koste hva det koste vil

I dag legges det frem en rapport som viser at deler av norsk næringsliv går så det suser. Dersom du har jobb i eller har kompetanse i industri som er knyttet til olje og gassnæringen, er du heldig. Men rapporten viser også at mye annet næringsliv sliter, med markedene, med kostnadsnivå.

Høyre vil vinne valget for å legge til rette for at det skapes trygge arbeidsplasser, og at det skjer i flere deler av Norge enn de olje og gasstilknyttede. Da er det viktig at vi har kunnskap i skolen og satsing på forskning. Bare slik kan vi ha arbeidsplasser som kan forsvare gode lønninger. Vi må jobbe smart i Norge for å kunne ha høye lønninger.

Men vi må også sikre at det er flere enn staten som investerer i norsk næringsliv. Store deler av fastlandsindustrien lider av investeringstørke. Statsministerens og Aps svar? En tullete kampanje mot Høyre, fordi vi vil fjerne formuesskatten.

Formuesskatten gjør det mer lønnsomt for private eiere å flytte verdiene ut av Norge. Formuesskatten gjør det billigere for utlendinger enn for norske eiere å kjøpe aksjer i norske selskap.

Dette bekymrer også næringsminister Trond Giske, som mener at formuesskatten bør fjernes. Dette har også bekymret LO-lederen. Men i dag raser Flåthen mot dem som vil fjerne formuesskatten fordi motivet deres visstnok er å gjøre de rike rikere. Jeg burde ta ham på alvor. Han kjenner mange av dem gjennom sine styreverv, og gjennom de selskapene LO har store aksjeposter. Men nå er det valgkamp, og Flåthen snakker mot bedre vitende.

Erna har brukt som ekspempel på formuesskattens utslag at også eiere av bedrifter med underskudd må betale skatt av verdiene i bedriften. Det er håpløst, det gjør arbeidsplassene mindre trygge. Arbeiderpartiets spin-doctorer har solgt inn til VG i dag, at pølsemaker Idsøe i Stavanger, og noen av de andre eksemplene, ikke har underskudd hvert år.

Utfra vinkel i saken er dette solgt inn som en dårlig nyhet. For min del er dette en god nyhet. Formuesskatt som krever at en bedriftseier tar ut utbytte kan true arbeidsplassene i en bedrift. Jeg er glad for at pølsemaker Idsøe i Stavanger ikke har gått konkurs, men har snudd underskudd til overskudd. For APs leder i finanskomiteen, Torgeir Michaelsen, er det kanskje annerledes?

I spin-doctorenes kamp for å vinne valget for de rød-grønne er muligens noen arbeidsplasser i Stavanger bare en pølse i slaktetiden.

God sommer til spindoktorer i Arbeiderpartiet (skremsler 5 og 6)

I dag kan vi lese i VGs papir- og ipadutgaver at Arbeiderpartiet har laget et eget hefte der partiets sentrale politikere blir bedt om å omtale Høyres politikk som et «eksperiment», at «Høyre setter norsk økonomi på spill», at Høyre ”snakker skolen ned” og at ”omsorgsbløff” skal knyttes til Høyres politikk.

Høyre har is i magen. Vi har ikke tenkt å svare med samme mynt, men vil gjøre som Erna viste på gårsdagens avsluttende pressekonferanse: være rolige, ha noe konkret å melde, slik Dagsavisens Arne Strand kommenterer i dagens avis. Han oppsummerer: » Høyre-lederen konsentrerer seg om Høyres politikk og Høyres saker» i en artikkel der han prøver å analysere hvorfor Høyre i øyeblikket nytter tilliten til så mange velgere.

Men vi merker oss skremslene fra Arbeiderpartiet. Bare i denne bloggen har jeg dokumentert en rekke eksempler tidligere i år, i dag har jeg kommet til nr 5 og 6 i rekken.

Arbeiderpartiets dokument har tittelen «Same shit in a new wrapping». Det var en gang et utmerket album fra Henning Kvitnes og bandet hans dengang «The Young Lords», men like fullt: det var en plate, og Ap slår en plate i dag.

Arbeiderpartiet prøver tydeligvis å gjøre et poeng av at Høyre ikke har endret politikk. Det er langt på vei riktig: Høyre har lenge hatt en god velferdspolitikk, men vi har ikke tidligere lykkes like godt med å få den frem.

Martin Kolbergs versjon av den politiske debatten er at ”Høyre driver negativ valgkamp, ved å påstå at det er vi som driver negativ valgkamp når vi påpeker hva som er deres politikk.”Sic.

Det sjette bidraget til skremsler i valgkampen fra Arbeiderpartiet var strengt tatt rettet mot Fremskrittspartiet og Carl I Hagen.

I går var Raymond Johansen ute og beskrev Carl I Hagen som en lydig puddel for Oslo Høyre i samme avis. Den politiske underholdningen er tydeligvis sikret. Jeg tror både Kåre Willoch, Jan Petersen og andre som gjennom noen tiår har søkt å danne regjering vil ha vanskelig for ta på alvor utsagn om at CIH gir Høyre noe ved dørene.

Men dette er tydeligvis noe Arbeiderpartiet har stor tro på: Derfor kom det blant annet oppfølger på Twitter der Høyre og Erna ble utfordret på om vi ville gi vår samarbeidspartner i Oslo ordføreren. Tja, Oslos innbyggere har Fabian og er tydelig fornøyd med det. Høyres jobb er å sikre sterkest mulig oppslutning om Høyres kandidater, så får vi avvente valgresultatet. Men skal vi lære av Arbeiderpartiet har det knapt vært noen sammenheng her. Arbeiderpartiet hadde både byrådsleder Gerhardsen og ordfører Sæbønes i Oslo fra 1991 til 1995. Og jeg registrerte ikke at Arbeiderpartiet tilbød SV eller Sp stortingspresidenten verken i 2005 eller 2009, selv om Ap har og hadde statsministeren.

Høyres jobb er å sørge for at velgerne får reelle problemstillinger å ta stilling til i valget. Vi vil fortsette å snakke om egen politikk. Så får Martin Kolberg og Raymond Johansen drive på med sitt.

PS: Flere gode titler fra Young Lords’ album som kanskje sier noe om assosiasjoner på Youngstorget under valgkampplanlegging:

«Big Burden, «Nowhere Left to Go, «Pointed Finger», «Can’t Stand you», «Rat Race», «The Clown»

Går du til You Tube kan du høre kutt fra albumet, og Henning Kvitnes først strofe er talende nok «Just waiting for the summer vacation.» God sommer til Arbeiderpartiets spin doktorer.

Borte bra, hjemme verst (Skremsler 3)

Oppfatningen av hjemlandet og de politiske stridstemaene endrer seg når regjeringen er på tur. Da det for få år siden ble åpnet et gasskraftverk i Tyskland med norsk gass, var kongefamilien til stede, og de rødgrønne statsrådene kaptes om å være til stede. Da gasskraftverket på Kårstø skulle åpnes var interessen påtagelig mindre.

Likedan blir betydningen av norsk olje og gass, og av innovasjonen i leverandørindustrien aldri så klart understreket som når Jonas Gahr Støre holder taler for utenlandske kollegaer. Hadde holdningen i slike taler blitt tatt med hjem, ville konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II vært igangsatt for lengst.

Statsministeren har også vært på tur, til Davos. Der sto han skulder ved skulder med borgerlige statsministerkollegaer og skrøt av den nordiske modellen. Da han kom hjem igjen, gikk det et par dager før han dro på et sosialdemokratisk treff. Der la han bredsiden til om at velferdsstaten er truet dersom det blir regjeringsskifte i 2013. Som Erna uttaler til NTB:

«Jens taler med to tunger om den nordiske modellen.»

Høyre har vært i regjering før, til gavn for landet. Jeg teller til det tredje skremslet på kort tid som jeg har tatt opp i bloggen. Det blir nok flere frem mot valget.

Lytt til radio, Helga Pedersen (Skremsler 2)

Som nevnt i blogg for noen dager siden – Arbeiderpartiet er i gang med valgkampen – og velgerne skal gis et skremmebilde av hva Høyre står for, uansett hvor riktig eller galt det er. I dag – del to i føljetongen: Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen «irriterer seg over at Høyre har fått sitte i kommentatorboksen uten å måtte diskutere sin egen politikk», og hun hevder at «Høyre harkonsekvent nektet å snakke om sin egen politikk». Mitt enkle svar til Helga Pedersen er: Lytt til radio – se på TV – les aviser.

Høyre hadde en god felles konferanse mellom sentralstyre og stortingsgruppe for å markere oppstart på lokalvalgåret denne helgen. Ernas innledning var åpen for presse, og ble dekket bredt i landets aviser, på Dagsrevyen og i debatter i går, både Politisk Kvarter og Her og Nå.

I Aftenposten søndag kunne Helga Pedersen fått med seg vårt nye reformforslag for velferdssektoren,  om fritt behandlingsvalg. Det gikk over side to og tre, og ble i alle fall lagt merke til av Helgas partifelle, helseministeren, som så behov for å kommentere det både i påfølgende avis, og debattere det med Erna på radioen.

Dagsrevyen søndag og i diverse aviser i går ble Høyres invitasjon til samarbeid med fagbevegelsen dekket. Helga Pedersen så det tydeligvis ikke, men det gjorde både LO-lederen, og lederne i flere av de andre store hovedsammenslutningene.

Partiene har en felles utfordring med å få opp deltagelsen ved lokalvalgene. Min oppfordring til Helga Pedersen når hun kritiserer konkurrenter for ikke å snakke om egen politikk: Fei for egen dør!

%d bloggere like this: