100 timer igjen – stem Høyre på mandag

Skolevalget mandag ble den suksessen for Unge Høyre som det lå an til da jeg skrev mitt forrige blogginnlegg. 24,3 er formidabelt.

Vi får stadig nye signaler om at valgkampen vil gi frukter langt utover 12. september, med mange nye Høyre- og Unge Høyre entusiaster som engasjerer seg. Fra Møre og Romsdal kom følgende melding i dag:

» I går startet vi Rauma Unge Høyre. Det var over 30 stykker på oppstartsmøte, og så mange som ville være med i styret at de måtte ha kampvotering!! Er det ikke herlig?»

Er dette noe å snakke om? Tja..dersom vi går tilbake noen måneder og fordeler medlemstallet til UH ut på de stemmene Høyre får ved valg, skulle Rauma Unge Høyre ha et par medlemmer. Nå kom altså 30 på møtet. Det ER formidabelt.

På forsiden av Dagens Næringsliv i dag kan du lese at Fagforbundet bruker 16 millioner kroner på valgkampen, stort sett med skremsler om Høyre og Frp. Høyre har ordførermakt i kommuner med 43 prosent av befolkningen. Gjentatte undersøkelser i de siste ukene har vist at disse kommunene jevnt over leverer bedre tjenester enn snittet og til en lavere kostnad. Skremslene er ikke troverdig.

Som VG nett/ NTB gjengir: nå må vi stå på de neste 100 timene. Stem Høyre – fordi du fortjener det!

Reklamer

Gratulerer Unge Høyre

I kveld offentliggjøres resultatene fra skolevalgene. For fem uker siden var det tvil om hvordan valgkampen ville forløpe, om det ville være mulig å gjennomføre den meningsfylt ikke minst blant ungdom. Slik det nå ser ut avtegner det seg et bilde som er svært oppmuntrende for lokaldemokrati og engasjement de nærmeste årene.

AUF får trolig en velfortjent oppmuntring i kveld, og ser ut til å levere Arbeiderpartiet som største parti i skolevalget. Men for Unge Høyre kommer suksessen drøye seks uker etter terroren mer uventet, men den er desto mer gledelig.

Jeg ble for noen dager siden gjort oppmerksom på at det beste skolevalgsresultatet for Høyre hittil kom i min periode som generalsekretær i Unge Høyre: 20,9 prosent i 1989. Ved et par høve tidligere på 80-tallet lå Høyre like høyt, men da var det bare et begrenset antall skoler som deltok.

Nå slår (Unge) Høyre etter alle solemerker denne rekorden ved årets valg. Prognoser både i NRK og TV2 tyder på resultat på 20-tallet. Som generalsekretær i partiet er jeg selvfølgelig takknemlig for det. Det gir en stemning som smitter over på det ordinære valget mandag. Men det er også viktig fordi det gir en formidabel ressursbank å ta med seg i årene som kommer.

Trekkes linjene tilbake til slutten av 80-tallet er det mange av de aktive i Unge Høyre den gangen som nå har viktige posisjoner for Høyre.

Det viktigste depotet for Unge Høyre er den enorme mottagelsen skoleelevene har gitt landet rundt. I skrivende stund er det registrert omlag 1750 nye medlemmer i Unge Høyre siden 22/7.  Det innebærer at medlemstallet i Unge Høyre trolig blir doblet før valget er omme. Masse engasjert ungdom skal tas i mot, tilbys stimulerende debatter og spennende oppgaver i ungdomsorganisasjonen og forhåpentligvis gradvis i Høyre. Velkommen, vi gleder oss til fortsettelsen!

Tilbakegang til å leve med. 19 dager igjen.

Vårt Land har meningsmåling med spørsmål om stortingsvalg i dag. Ikke det mest relevante 19 dager før lokalvalget. Men sånn er det. På nettmediene har målingen blitt gjengitt med krigsoverskrifter på NTB i mange nettaviser: «Voldsom framgang for Arbeiderpartiet..mens Høyre taper stort».

Det er den typen store tap som er til å leve med. I følge Poll Of Polls er dette den sjette meningsmålingen om stortingsvalg som er tatt opp i august. OG NorStats23,3, i dag er den beste målingen for Høyre.

Og hva med Arbeiderpartiet? Dagens tall på 35,4 pst markerer et farvel med oppslutninger over 40 pst. som partiet har sett på en rekke av stortingsmålinger. Og det er en bunnotering i august, 2,5 pst.poeng under den nest dårligste stortingmålingen. Så mye for voldsom framgang og store tap. Høyres trend synes å være stabil og oppadgående, Arbeiderpartiet er på svakt nedadgående. Det kan skifte i morgen, men jeg mister ikke nattesøvnen ennå.

Det er gledelig fra Høyres kontorer å notere at Høyres velgere er svært lojale, at de i stor grad slutter opp om våre lokale program og kandidater, ikke minst i de kommunene vi styrer i dag. Høyre la allerede før sommeren opp til en valgkamp der vi (forsatt) skal snakke mest om egen politikk, (fortsatt) ikke krangle med de andre partiene, (som i 2007) fokusere på at dette er et lokalvalg der lokale kandidater skal velges, og ha rekordsatsing på husbesøk og direkte velgerkontakt.Denne strategien er mer riktig enn noensinne, og det er en motivert skare med kandidater og valgkampmedarbeidere som er i aksjon døgnet rundt. Den reviderte planen er å følge planen, og det gir trygghet.

Tilbakemeldingene fra alle som møter velgerne nå er enormt positiv, og det vises igjen i tall. Høyre har flere betalende medlemmer enn på 10 år, etter at kurven har vært jevnt nedadgående i et par tiår. Pr. idag har Unge Høyre fått omlag 600 nye medlemmer siden 22/7, Høyre nær 1900 samlet. På en enkeltskole i går vervet Unge Høyre 70 nye medlemmer. Et enormt tall. Vi registrerer at det daglig kommer barometre fra kommuner som kan skaffe borgerlige flertall etter mange år med rødgrønt.

Bare i dag kommer det melding om at den røde bastionen Narvik kan få borgerlig flertall. På Geilo (Hol kommune) ligger det likedan an til skifte fra Arbeiderparti-ordfører til borgerlig kandidat. Høyre er største parti med nær 24 pst.

Og de landsomfattende målingene med kommunevalgsspørsmål viser at velgerne skiller mellom stortingsvalg og lokalvalg. Det er i seg selv positivt – og riktig.

Det er lett å bli fartsblind. Høyre hadde enorme tilbakemeldinger fra velgerne før ferien. Nå er den M+ på målingene. Det kan gå opp, det kan stabilisere seg, det kan gå ned. Kommer Høyres oppslutning over 20 pst. har vi nådd målet i de planene vi la i vinter. Får vi 23 pst. blir det Høyres beste valg på 25 år.

Det vil gi oss et enda sterkere mandat til å realisere Høyrepolitikk i kommunene, Kvalitet i omsorgen, Kunnskap i skolen.

PS. Høyre feirer 127 år idag. Gi en bursdagsgave på http://www.hoyre.no/www/bli_med/gi_bidrag/

Ingen meningsmålings-boble

Det er blitt en sport blant de rødgrønne og rødgrønne medietilhengerne å strø om seg med munnhell om at Høyres fremgang ikke er Høyres fortjeneste. Dagsavisens redaktør Arne Strand er en av de ivrigste i sporten. Høyres fremgang skyldes regjeringens problemer hevdes det.

Som Høyres generalsekretær lever jeg godt med at regjeringens egne støttespillere forsterker de rødgrønnes problemer ved å kose med egen motgang.  For hver gang velgerne som vipper mellom Arbeiderpartiet og Høyre får en påminnelse om at regjeringen er i ferd med å strande, gis de en liten dytt i retning av Høyre.

For det andre: Når Strand og andre hevder at velgerne egentlig ikke ønsker Høyre-politikk, viser det at en ikke beveger seg for langt vekk fra Youngstorget. Regjeringens problemer med håndteringen av kraftledningene i Hardanger er toppen av et isfjell. På reiser rundt i Norge møter jeg mennesker med en bråte eksempler på reguleringer som sentrale myndigheter gjennomfører med perspektiv fra Oslo, som hindrer initiativ lokalt for å skape verdier og arbeidsplasser. Den rødgrønne regjeringen vant valget for fem år siden på mer penger i det offentlige og nei til private. Nå er det ikke lenger mer penger å øse ut, og velgerne ser at linjen med nei til private spiller falitt.

Det er litt symptomatisk når statsministeren i det jeg skriver dette twitrer at han «ønsker alle som begynner på skolen i dag lykke til!» Det er et ørlite eksempel på at skolestart i Oslo = skolestart i landet, men for alle som sendte barna på skolen for første gang i forrige uke, blir det corny.

Velgerne til Arbeiderpartiet har ikke bare satt seg på gjerdet. I titusenvis har de også skiftet parti, og de har kommet til Høyre. De har ikke bare tatt tenkepause, de signaliserer at de også har bestemt seg for partibytte.

Jeg er svært avslappet når Høyre anklages for ikke å ha funnet på noe lurt i det siste som forklarer fremgangen. Heldigvis er ikke velgerne dumme. Nettopp fordi Høyre over lang tid har hatt en forutsigbar kurs, vet velgerne hva de velger. Hovedendringen det siste året er at Erna har fått større tillit. Det kan gjerne uttrykkes slik at det fortrinnet venstresiden har hatt med et mer troverdig regjeringsalternativ nå er borte. Velgerne tror på at Erna og Høyre vil kunne danne regjering sammen med andre borgerlige partier.

Høyre har saker, som vi ikke har funnet opp de siste månedene, men som velgerne får mer «lyst på» jo mer tid vi bruker på å presentere dem som Høyres saker:

  • Styrke lærerkreftene og ledelse i skolen for å gi elevene mer kunnskap og et best mulig grunnlag for sin fremtid.
  • Gi grundere i familiebedrifter, nyskapere og stå-på-ansatte i offentlig sektor armslag til å utvikle henholdsvis bedrifter og offentlige tjenester
  • Bygge ut kommunikasjoner, slik at smale veier og dårlig kollektivtilbud ikke skal bli en hemsko for utviklingen av Norge.
  • Utvikle helse-Norge og omsorgstjenestene for de eldre,
  • Mer tillit til lokale folkevalgte til å utvikle lokalsamfunnet uten et millimetermål fra statlige direktorater
  • Mindre overstyring av den enkeltes eiendomsrett.

Velgerne ser også at Høyre styrer de større byene i Norge godt, og når fire av ti velgere har en Høyre-ordfører i sin kommune virker skremsler om Høyre-samfunnet lite troverdig.

Det er ingen grunn for Høyre til å ta av. Derfor kommenterer vi meningsmålinger med nøkternhet, det kreves hard jobbing frem mot lokalvalgene om ett år og Stortingsvalget om tre. Velgerne er til låns, det vet vi bedre enn noen. Ser Høyre tjue-tallet i de neste valgene vil det være kjemperesultater, alt over det vil være utrolig. Men likevel er det ingen grunn til å misforstå det som er skjedd: Det er en grunn til at velgerne flokker seg om Høyre. Høyre representerer et godt alternativ til dagens kaos-regjering.

%d bloggere like this: